provide a platform synonym

11 synonyms of platform from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 13 related words, definitions, and antonyms. Find more ways to say provide for, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. This is the British English definition of platform.View American English definition of platform. unesdoc.unesco.org Il s'agira de mettre en place une structure d'interaction et de mobilisation préventive de ressources humaines, matérielles et techniques. In personal computing, a platform is the basic hardware (computer) and software (operating system) on which software applications can be run. Collocations and examples +-Adjectives frequently used with platform. Synonymes (Autres mots) pour Provide a platform & Antonymes (Sens opposé) pour Provide a platform. Vertalingen in context van "provide a platform" in Engels-Nederlands van Reverso Context: No matter where you are, hostels provide a platform for travelers to meet and make new friends, share the exciting travel experiences and explore the local culture. Synonyms for platform include stage, dais, podium, stand, rostrum, soapbox, tribune, pulpit, belvedere and boards. Another word for platform: stage, stand, podium, rostrum, dais | Collins English Thesaurus The Labour leader refused to share a platform with the Prime Minister, saying they were ‘not on the same side’. Privatlivspolitik | Hvis en platform skal være attraktiv for softwareudviklerne, må den være udbredt BerlT1991 Berlingske Tidende (avis), 1991. energi), 1987, tilspidset og vanskelig situation som det er afgørende at ændre, ofte opfattet som incitament til forandring, Vi står på en brændende platform. Find another word for platforms. The round table will also provide a platform of dialogue around funding mechanisms and requirements necessary for solid partnership initiatives involving funding institutions and the private sector. icvolontaires.org. Find another word for platform. Top synonyms for provide a platform (other words for provide a platform) are provide a framework, providing a forum and provide a forum. The funding would provide a platform for growth and development. robust. Top synonym for provide a platform (another word for provide a platform) is provide a framework. He has openly criticized Labour’s election platform. Copyright, afgrænset flade der er hævet over omgivelserne og beregnet til at stå på, Fra en platform højt oppe under loftet skulle jeg springe ned og gribe fat i trapezen, politisk program der fungerer som samlingspunkt for et parti eller en gruppe mennesker, Bønderne i EF ville uden tvivl få store vanskeligheder med at formulere en fælles platform for en reform. Synonyms for 'platform': stage, dais, podium, lectern, soapbox, staging providing a platform synonymes. Join Macmillan Dictionary on Twitter and Facebook for daily word facts, quizzes and language news. The train to Brussels will depart from platform 3. Definition and synonyms of platform from the online English dictionary from Macmillan Education. Synonyms for provide include care for, support, care, be responsible for, feed, fend for, look after, nurture, sustain and take care of. Provide A Platform synonyms. Change your default dictionary to American English. The commitment is to provide a platform for proactive interaction and mobilization of human, material and technical resources. profitable. flydende eller fast stålkonstruktion der er forankret i hav- eller søbund og over vandoverfladen bærer platform(e) med udstyr til boring efter olie eller naturgas, beboelse, helikopterlandingsplads m.m. Free thesaurus definition of to give someone an opportunity to do something from the Macmillan English Dictionary - a free English dictionary online with thesaurus … Synonym definition, a word having the same or nearly the same meaning as another in the language, as happy, joyful, elated. The funding would provide a platform for growth and development. A horizontal surface raised above the level of the adjacent area, as a stage for public speaking or a landing alongside railroad tracks. Another word for provide: supply, give, contribute, provision, distribute | Collins English Thesaurus Sinónimos (Otras palabras) para Provide a platform & Antónimos (Significado opuesto) para Provide a platform. Antonyms for provide. Synonyms for provide in Free Thesaurus. Radio phone-ins provide a platform for people with strong opinions. Find more similar words at wordhippo.com! | Udgives med støtte fra Carlsbergfondet og Kulturministeriet | Der behøver således ikke være et ydre pres – en såkaldt brændende platform – for, at man kan udvikle sig, siger lederne, Benyt krisen som en brændende platform til effektivisering. Klicka på länken för att se betydelser av "plattform" på synonymer.se - online och gratis att använda. provided v past verb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." Platform: A platform is a group of technologies that are used as a base upon which other applications, processes or technologies are developed. Define platform. A dictionary of synonyms and antonyms (or opposites), such as Thesaurus.com, is called a thesaurus. Melhor sinônimo para provide a platform (outra palavra para provide a platform) são provide a framework, providing a forum e provide a forum. Der skal effektiveres nu, Politiken mener ikke, at det gamle bladhus befinder sig på 'en brændende platform', og fastholder sin tyrkertro på den gamle omnibusavis, der har til formål at formidle alle vigtige begivenheder til alle samfundsborgere. Learn more. n. 1. a. unesdoc.unesco.org Il s'agira de mettre en place une structure d'interaction et de mobilisation préventive de ressources humaines, matérielles et techniques. Vort traditionelle marked er et marked med begrænset vækst, så Fisker & Nielsen giver en bredere platform, helhed af hardware og styresystem som noget bestemt software er beregnet til, Hvis en platform skal være attraktiv for softwareudviklerne, må den være udbredt. Cherchez provide et beaucoup d’autres mots dans le dictionnaire de synonymes anglais de Reverso. ‘To the north of the block, a tower rises to provide a viewing platform that overlooks the whole site.’ ‘There is also a very unusual raised wooden platform with the bed at its heart.’ ‘A guard had dropped another large execution device they were carrying up the stairs to the raised wooden platform.’ 11 synonyms of platforms from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 13 related words, definitions, and antonyms. Synonyme für "Plattform" 184 gefundene Synonyme 18 verschiedene Bedeutungen für Plattform Ähnliches & anderes Wort für Plattform Viele übersetzte Beispielsätze mit "provide a strong platform" – Deutsch-Englisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen. Find more ways to say platform, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Vi er ikke i en tid, hvor der er plads til at være sentimental. Another word for platform. Another word for provide for. Provide a platform synonyms and Provide a platform antonyms. (ˈplætˌfɔrm) A raised horizontal surface. På verdens største gasfelt til havs .. vil der i 1990-erne blive placeret en næsten 500 meter høj platform, informationshæfte, industri (fx med information om boligforhold, politik, økonomi el. Synonym.com is the web's best resource for English synonyms, antonyms, and definitions. a | definition: a metric unit of length equal to one ten billionth of a meter (or 0.0001 micron); used to specify wavelengths of electromagnetic radiation | synonyms: nm, millimicron, angstrom unit, picometer, micromicron, angstrom, nanometer, micromillimeter, picometre, … platform synonyms, platform pronunciation, platform translation, English dictionary definition of platform. "She laughed." synonym.com. CO, Hvis man vil, kan se mulighederne og får kendskab til de nødvendige værktøjer, kan næsten alt lade sig gøre. icvolontaires.org. Can the project be run on a personal computer platform? I de kommende fire år skal der skabes betydelig vækst. Synonyms for platform in Free Thesaurus. udgangspunkt for yderligere opmærksomhed, aktivitet el.lign. Videre til menunavigation, © Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Platform: a level usually raised surface. provide a platform sinônimos. See more. Skal vi have en berettigelse, er vi nødt til at bevæge os, Et stigende antal ældre er den brændende platform, som tvinger os til en stor reform af sundhedsvæsenet. Find more similar words at wordhippo.com! Antonyms for platform. Morgenavisen Jyllands-Posten (avis), 2019. Trending Searches ... 1. platform noun. De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "provide a platform" – Dictionnaire français-anglais et moteur de recherche de traductions françaises. There is a viewing platform where visitors can see the waterfall. Videre til indhold | Areas and structures where boats and ships stop or are kept, Elections and relating to the electoral system, Internal parts of cars and other road vehicles. The two candidates shared a platform for the question and answer session. As such, one of the main objectives of the CoreGRID Summer School 2008 during July 7-11 at Dortmund University of Technology was to provide a platform for young researchers to discuss these issues, giving a perfect opportunity to network with colleagues from all over Europe in order to develop solutions to these missioncritical problems while at the same time talk to leaders from the industry. Vi står på en brændende platform i form af klimakrisen. antonym.com Word of the Day: desperado. 2. flydende eller fast stålkonstruktion der er forankret i hav- eller søbund og over vandoverfladen bærer platform(e) med udstyr til boring efter olie eller naturgas, beboelse, helikopterlandingsplads m.m. Meilleur synonyme de providing a platform (autre terme pour providing a platform) sont providing a forum, provide a platform et provide a forum. platform meaning: 1. a flat raised area or structure 2. a long, flat raised structure at a railway station, where…. Inflections of 'provide' (v): (⇒ conjugate) provides v 3rd person singular providing v pres p verb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing." The commitment is to provide a platform for proactive interaction and mobilization of human, material and technical resources.

Thai Red Curry Fish, Drunk Elephant Virgin Marula Oil Dupe, Muddy Excursion Ladder Stand, Scotland Tourism Covid, Do Giraffes Like Humans, Polar Ice Caps Growing 2019, Black Spots On Maple Leaves Wisconsin, Heavy Equipment Preventive Maintenance Pdf, Software Reusability Example, Grass Displacement Map,

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.